X-MAN - Fake Friend [Lyrics/Paroles]

X-MAN - Fake Friend

Fake Friend Lyrics / Paroles

Allô alô sa i di a ahahahah… ou ka wè ki moun ki la?... ‘‘yeah man’’ sé bien mwen mon frère man sôti man déwô… aaaah ouaiis frère la vi a kèy koumansé ba mwen frère… bon!!! Man ka vini chèché bagay mwen an… kisa ou ka di mwen la a ‘‘man’’? pa rété ? mè non mè non mè non, man pa ka kouté sa ou ka di mwen la a man… man pa ka kouté sa ou ka di mwen la a… »


Nou fè an brakaj a dé, man pa vann ou, mwen fè lajôl
‘‘5 ans ferme’’, ba brakaj a men armé, sa pa dwôl
Oh ! man fè tout gason ! sa pa mol
Man pa menyen an ‘‘cents", et wou ou menyen an paktôl
Di mwen ou ka mitoné,
Di mwen ke sa pa vré ou ka rigolé,
Andidan an yo di mwen ou ka roulé kabriolé
Pandan ke mwen, man ni an vié 106 rafistolé
Ou pa té ni fizi sé mwen ki pasé'w an pistolé
Pa di mwen mé non, man pa frè'w man ni an prénon
Lavi a dôt té bon, hein !
‘‘Jantes 17 feux xénon’’
Pandan mwen ka dômi adan an sélul épi ‘‘deux’’ démon
Ou té komprann man té mô
Eben non !! mwen bien vivan
Man vivan é man lé viv sa ou viv lè man té andidan
Si ou ni an gran kay, man lé an pli gran
Oui man
Pè ké baw piès chans sa évidan
Mi man
rivé douvan kay ou sôti nou key palé trankilman
Bon konbien lajan ki ni
Pa di mwen pani
Tibay man pa an tifi
Lavi ta la fini
Ou té la ka fè konbien soiré chanpàn et bikini
Sanfouté di sav andidan an sa man té divini
Mwen ni an la vi ki pouri
Mwen ni ti manmay pou nouri
Mwen anvi souri, mwen pa lé ni sousi
Man lé ni ‘‘money’’ a tou pri
Tibay lajan mwen ou ni
Ou pé key ni tan kouri
Si man pran fizi mwen man ka brakéw man ka fouté’w touni
Déja man la ka palé twop
Et ou lé fè bagay ‘‘fuck up’’
Man ka pran fizi mwen an kôf la kom ou konprann ke man ka ‘‘joke’’
Fok ou sonjé ki alépôk
Man té fouté an boug an tjôk
Ou té au kolèj et alépôk
Ou té vôlè an pog
Menm lè ou té ni tô man té ka di moun ‘‘stop’’
Pa menyenw pa ‘‘joke’’
Pou ke man pa ralé an glok
Atjèlman man ka gadé man ka wè sé mwen ou bizwen ‘‘fuck’’
Boy ! koumansé kouri pas ke fizi key palé chintôk ‘‘nigger’’ !!
Fucking ti makoumè ouvè lapôt la
Bondjé padoné mwen man key tué isalop la
Man fini sôti la jôl man key viré kon solda
Lè man fini pété bouden’w man key désann an pos la
“Yoooooo…. Kisa fanm mwen an ka fè kay ou man? fenmen djèl ou wou man pa lé tann ayen! An plis di vôlè lajan mwen ou ka koké fanm mwen ; bon déja pou yonn?”
Yann ‘‘pour le respect’’
Dé ‘‘pour le destin’’
3, 4 … ‘‘dans les intestins’’
Wou pa di mwen « c’ n’est pas c’que tu crois » sa ka ‘‘vex’’ mwen
…man pa pies kin ni piès chien
17 Janvier 96 un double crime a été commis
A l’arme automatique de 4ème catégorie
Pour une histoire de ‘‘money’’
Dans un excès de folie
Retour à la case prison comme dans un jeu de Monopoly
Certains diront qu’il a tort, d’autre diront qu’il a raison
Attendez de savoir ce qu’il y avait dans la maison
Pour commencer tout d’abord il n’y a jamais eu d’trahison
Mai son envie de trésor l’a conduit à la perdition
Tout ceci n’était en fait qu’une simple surprise partie
Que sa mère et sa copine lui préparent depuis mardi
Tout a été calculé pour l’amener chez son ami
Mais arrivé dans la maison ça fini en tragédie
Sa mère était cachée dans la chambre d’ami
Accompagnée de sa fille et de son fils Dany
Il a tiré 6 fois pour une histoire de money
Ne sachant pas que son argent était dans un sac sous le lit
En savoir plus sur http://www.sakafetmatinik.fr/pages/musique/lyrics/x-man/paroles-de-la-chanson-fake-friend-de-x-man.html#VR5VyGeSUG7wPyI5.99

Si les paroles de 'Fake Friend' contiennent des erreurs, laisse nous un commentaire. On fera le maximum pour les corriger dans les plus brefs délais.